Combo/Set khuyên cơ bản

  • Dành cho các lỗ xỏ cơ bản
  • Đơn giản, dễ đeo, dễ mix
  • Bao gồm các set khuyên cho xỏ và khuyên kẹp có thể đeo ở bất kỳ vị trí nào
Shop now!

combo/set khuyên đặc biệt

  • Dành cho các piering-holic với những lỗ xỏ ở vị trí đặc biệt
  • Một chiếc khuyên, nhiều kiểu đeo
  • Đa dạng phong cách từ minimal cho đến đến phá cách, cá tính, …
shop now!